Webinar Frisse en Circulaire Scholen - 22 september

Over het webinar Frisse en Circulaire Scholen

Dit webinar gaat de diepte in met frisse scholen, met name op vlak van ventilatie. Waar moeten de scholen aan voldoen, zowel met de hete zomerdagen op komst als voor de koude winterdagen, rekening houdend met het risico van verspreiding van virussen. We halen hierbij de actualisatie van de PvE Frisse Scholen aan, zodat deelnemers op de hoogte zijn van de eisen alsook de acties die daarop te nemen zijn. Ook staat circulariteit tijdens dit event centraal. 

MELD JE AAN 

PROGRAMMA

10:00 | Opening door dagvoorzitter
10:05 | Presentatie Ruimte-OK
10:20 | Presentatie Buyer Group
10:35 | Presentatie Saint-Gobain
11:05 | Korte pauze
11:15 | Presentatie Stichting W/E adviseurs
11:45 | Presentatie
12:15 | Q&A met alle sprekers van vandaag onder leiding van de dagvoorzitter
12:30 | Afsluiting door dagvoorzitter

ONDERWERPEN

Stap voor stap naar optimale ventilatie op scholen
Spreker: Jeroen Paas
Ventileren van scholen is belangrijk, door het afvoeren van vervuilde binnenlucht en toevoeren van verse buitenlucht zorgen we voor een prettige leer- en werkomgeving. En als je het de techneuten vraagt is ventileren geen rocketscience, maar toch gaat op veel scholen het ventileren nog niet optimaal. Soms worden de bestaande voorzieningen voor luchtverversing niet goed gebruikt, of werken ze niet naar behoren. En soms kan met de bestaande voorzieningen überhaupt niet goed geventileerd worden. De vraag is dan ook: weten we wel hoe we het beter kunnen doen? Hebben we wel een plan? Aan de hand van de handreiking ‘Optimaal ventileren op scholen’ die we aan het begin van de corona pandemie samen met de betrokken partijen opstelden zoomen we in op het proces waarmee scholen stap voor stap tot optimale ventilatie kunnen komen. En dus zelf grip kunnen krijgen op de opgave!

Ambitiekader Circulaire Scholen
Spreker: Monique Donker, Buyer Group
Tijdens de sessie krijgt u een toelichting op het ambitiekader circulaire scholen. We laten zien hoe het ambitiekader is opgebouwd en hoe je ermee kunt werken wanneer je een school moet aanbesteden. Het ambitiekader richt zich specifiek op de circulaire aspecten van het gebouw. Bij het ontwikkelen ervan is afstemming gezocht met het kwaliteitskader onderwijshuisvesting van Ruimte-OK en het PvE Frisse scholen.

Hoe ontwerp je een schoolgebouw met als uitgangspunten: betere leerprestaties, minder ziekteverzuim en minimale CO2-impact?
Spreker: Jürgen van Hulst, Saint-Gobain
De sessie van Saint-Gobain geeft inzicht in hoe gezonde en toekomstbestendige scholen praktisch worden gerealiseerd. Wij lichten dit toe aan de hand van het onderzoek dat wij deden samen met DGMR, bba binnenmilieu en Nibe. Wij onderzochten hoe een zo goed mogelijk schoolgebouw wordt ontworpen waarin leerlingen beter presteren en leerkrachten minder stress ervaren én een lager ziekteverzuim hebben. Met bovendien maximale prestaties van welzijn (beleving, akoestisch comfort, luchtkwaliteit, thermisch comfort en daglicht), de energieprestatie en de MPG-score in een goede onderlinge balans.

MELD JE AAN 

Terug naar boven