Inspiratiedag Groenblauwe Schoolpleinen

Over de Inspiratiedag Groenblauwe Schoolpleinen

Veel schoolpleinen in Nederland zijn nu nog stenen woestijnen. Maar dat verandert razendsnel. Dicht betegelde schoolpleinen gaan op de schop en transformeren in groen blauwe oases. De meerwaarde van groen blauwe schoolpleinen is duidelijk. Een gezond schoolplein vermindert pestgedrag, bevordert bewegen en is een ideaal buitenlokaal. Een gezond schoolplein verhoogt het leervermogen van kinderen. Daarnaast helpt de groene blauwe golf mee om klimaatdoelen te realiseren.

Tegelijkertijd roept de groen blauwe transformatie van schoolpleinen ook veel vragen op. Hoe voorkom je missers? Er is daarom grote behoefte om kennis te delen en ervaringen uit te wisselen. En te leren van voorbeeldprojecten. Voor het platform BuitenSpelen en Stedebouw & Architectuur aanleiding om de Inspiratiedag Groenblauwe Schoolpleinen te organiseren.

Dit online event, dat plaatsvindt op 19 mei, gaat over ontwerp, aanleg en onderhoud van groenblauwe schoolpleinen, en behandelt relevante aspecten die van belang zijn om de stap van grijs naar groen en blauw tot een succes te maken.

MELD JE AAN 

Aspecten die aan de orde komen zijn onder andere financiering, proces, beheer- en onderhoud, ontwerp, veiligheid, integrale huisvesting en dit alles toegelicht aan de hand van heel veel voorbeeldprojecten.  

Het brede palet van onderwerpen maakt de Inspiratiedag Groenblauwe Schoolpleinen aantrekkelijk voor iedereen die betrokken is bij de groene en blauwe schoolpleinen, zoals schoolleiders, gemeenten, ontwerpers, uitvoerders en beheerders, adviseurs, leveranciers en producenten.

 

programma

13:00 uur | Inloop, netwerken en info-markt bezoeken

13:25 uur | Uitleg tool door dagvoorzitter

13:30 uur | Livestream bij KBS De Vlieger te Zwolle

13:40 uur | Video groen schoolplein van OBS De Sleutel te Deventer

13:45 uur | Sessieronde 1

14:15 uur | Korte pauze

14:30 uur | Keynote: Dave Ensberg-Kleijkers

14:50 uur | Interview met Speelplan

15:00 uur | Sessieronde 2

15:30 uur | Korte pauze

15:45 uur | Sessieronde 3

16:15 uur | Slotdebat

16:55 uur | Afronding door dagvoorzitter

17:05 uur | Netwerken en info-markt bezoek tot 17:30 uur

 

Keynote

Ontwikkeling van groen blauwe  schoolpleinen versnellen
Spreker: Dave Ensberg-Kleijkers

Jantje Beton is enthousiast pleitbezorger van groene en blauwe schoolpleinen. In de periode van 2014-2017 realiseerde Jantje Beton samen met IVN 77 schoolpleinen waar groen en blauw de boventoon voeren. Samen met IVN werden instrumenten ontwikkeld om ook andere scholen op weg te helpen. Dave Ensberg-Kleijkers, directeur Jantje Beton, vertelt u over de ervaringen van Jantje Beton met groene en blauwe schoolpleinen en hoe we met z’n allen de ontwikkeling van dit type schoolpleinen kunnen versnellen.

slotdebat

Sprekers: Sigrid Talen, Rob van der Westen, Jolanda Maas, Sigrun Lobst en Vincent van der Veen

De meerwaarde van een groenblauw schoolplein heeft zich inmiddels bewezen, maar er gaat nog wel eens iets mis. Anders dan bij het traditionele, grijs betegelde schoolplein vereist de aanleg van een groenblauw schoolplein, met ruimte voor plantvakken, halfverharding, zand- en waterspeelplaatsen en wadi's, een integrale aanpak.

En dat niet alleen in ontwerp, uitvoering en beheer. Ook overheden en schoolbesturen zullen op een integrale manier de nieuwe opgaves moeten benaderen. Ontschotten is een van de oplossingen om het areaal van groen en blauw te vergroten. Maar hoe doe je dat? En waar haal je het geld vandaan om de vergroening te financieren?

Over deze en andere vragen gaat het slotdebat. Experts (overheid, ontwerp, schoolbestuur) debatteren over deze onderwerpen en helpen u met hun inzichten en ervaringen op weg met uw eigen opgaves.

 

sessies

Sessieronde 1

Thema - Bewegend leren op het schoolplein

Pak die kans en gebruik het schoolplein als verlengstuk van het klaslokaal
Spreker: Willem Butz
Bewegend leren in de buitenlucht heeft een positief effect op kinderen. Kinderen willen niet stilzitten. Gebruik het schoolplein dan ook als een verlengstuk van het klaslokaal. Om optimaal te profiteren van het schoolplein als klaslokaal ontwikkelde BOERplay, i.s.m. Zwijsen en JufJuf een bewegend leren concept, 321Start! Klassikale instructie in rekenen, taal of wereldorientatie in de klas. En 2 tot 3 keer per dag naar buiten om de stof te automatiseren, met behulp van speelaanleidingen, kant en klare lesmaterialen en vele spelvormen. Kinderen leren met hun  hele lijf. Bewegend leren in een natuurlijke omgeving met volop daglicht en frisse lucht geeft meer plezier in het leren. En zorgt ook dat kinderen in de klas geconcentreerd blijven. Bewegend leren maakt het realiseren van de leerdoelen voor kinderen en groepsleerkrachten leuker en aantrekkelijker. Maar liefst 89% van de leerkrachten geeft aan meer lessen buiten te willen geven. 321Start! kan altijd op eenvoudige wijze geintegreerd worden in het ontwerp van een schoolplein. Willem Butz, directeur BOERplay vertelt u meer over deze tool.

Thema - De buitenruimte bij onderwijshuisvesting


Het eindbeeld is een natuurrijke en gezonde oase voor spelen en leren
Spreker: Vincent van der Veen
De buitenruimte rond scholen en kinderopvang is nu vaak nog het sluitstuk bij onderwijshuisvesting waardoor 80% van de schoolpleinen in Nederland te krappe stenen woestijnen zijn. IVN Natuureducatie werkt samen met partners aan een groene revolutie schoolpleinen waarbij de buitenruimte rond scholen en kinderopvang transformeert naar een natuurrijke, gezonde oase in de buurt voor spelen en leren. Een plek in de bebouwde omgeving waar de natuur en kinderen samen tot bloei komen. Vincent deelt in deze sessie zijn ervaringen en gaat het gesprek aan over de plek van de buitenruimte bij onderwijshuisvesting.

Thema - Fincanciering


Financiering van groenblauwe schoolpleinen begint met een goede basis
Sprekers: Marianne Greenall en Joke Snijders
Financiering van groene en blauwe schoolpleinen is vaak lastig. Er zijn manieren van financiering maar het overzicht ontbreekt. Marianne Greenall, Schoolpleinadvies, gidst u in deze sessie door de kansen om de financiering van groen-blauwe schoolpleinen mogelijk te maken. Een en ander wordt geïllustreerd aan de hand van een praktijkvoorbeeld. Joke Snijders, van de Dr Bavinckschool in Dordrecht, is aanwezig om te vertellen hoe zij de transformatie van een grijs naar een groen en blauwschoolplein hebben aangepakt.Thema - Proces

Hoe organiseer je als gemeente de (start)hulp voor groene schoolpleinen?
Spreker: Marjan Deurloo en Fabian Brökelmann
Springzaadregio Amersfoort ontwikkelde een methode om samen met scholen, gemeente en procesbegeleider een goede basis te creëren waarmee schoolpleinen kwalitatief goed en duurzaam vergroend kunnen worden. De methode is inmiddels ook ingezet in Rhenen en Harderwijk. Omdat Stichting Springzaad ziet dat de vergroening van schoolpleinen complex is en het resultaat helaas vaak kwalitatief niet goed en duurzaam is, wil het Expertisecentrum Groene Schoolpleinen van Springzaad deze succesvolle methode nu delen met andere gemeenten en procesbegeleiders. Marjan Deurloo en Fabian Brökelmann, beide speelnatuurconsulent van Springzaad, vertellen u meer over deze methode.


De Speeltuinbouwer als tool voor een groen-blauw schoolplein

Sprekers: Ontwerper Yasmine Danenberg en adviseur participatie Marije Buiter (Speelplan)
Samen met kinderen een groen blauw schoolplein ontwerpen? Dat kan! In deze sessie vertellen we je alles over de online ontwerptool Speeltuinbouwer. Want hiermee kunnen kinderen op een realistische manier aan de slag met het ontwerp van hun schoolplein.

Sessieronde 2

Thema - Budgetten ontschotten

Schoolpleinen van de toekomst’ nu en in de toekomst
Spreker: Margriet Schipper
Tijdens de sessie vertelt Margriet Schipper over hoe in de provincie Noord-Brabant de financiering en organisatie rondom de vergroening van schoolpleinen is geregeld. Al 260 schoolpleinen zijn gerealiseerd, maar het geld is op. Dit terwijl er nog heel veel animo van scholen is en ook de urgentie van groen in de stedelijke omgeving steeds hoger wordt. Graag gaat Margriet in gesprek over de zoektocht naar hoe het nu verder moet. Hoe kom je aan ander geld en partners?

Thema - Proces

Participatie: hoe betrek je kinderen en ouders?
Spreker: Miranda Verburg
Froukje Hajer, adviseur jeugdbeleid en kinderrechten 'Kind, spel en ruimte' en voorzitter van Ruimte voor de Jeugd, bespreekt in deze sessie hoe je kinderen en ouders kunt betrekken in het traject op weg naar groene en blauwe schoolpleinen. Froukje laat ook aan de hand van enkele voorbeelden zien hoe participatie in de praktijk werkt en wat de daarin succesfactoren zijn.

Thema – Groen en Blauw 

Het speelplein als derde pedagoog 
Spreker: Jolanda Maas
Een groen schoolplein bevordert niet alleen de biodiversiteit en klimaatadaptatie, ook het welzijn van kinderen wordt positief beïnvloedt. Onderzoek toont aan dat onder andere mogelijkheden om te klimmen en klauteren en om te spelen met water succesvol blijken. Wat kan een school doen om deze positieve effecten teweeg te brengen? Beter nog: hoe maak je een groen plein succesvol, ook ná oplevering?  


Thema – Ontwerp, uitvoering en beheer
 

Plein
als speellandschap 

Spreker: Mark Boschman
Groen-blauwe schoolpleinen prikkelen de fantasie, stimuleren beweging en nodigen uit tot creativiteit. We ervaren dat het plein steeds vaker wordt ingezet als verlengstuk van het klaslokaal. Een mooie ontwikkeling die ook bijdraagt aan een gezonde omgeving, klimaatadaptiviteit en biodiversiteit. Maar zijn de pleinen eigenlijk wel toekomstbestendig?

 

Thema - Onderhoud, uitvoering en beheer

Onderhoud en beheer van groenblauw schoolplein: waarom, hoe en waar moet je op letten?
Spreker: Rozemarijn Weges-Pera (Ontwerper Spelen, idverde Advies) en Jannemieke Maring (Productmanager Spelen, idverde NL).
Onderhoud is noodzakelijk, maar hoe eerder er over onderhoud wordt nagedacht hoe meer speelwaarde er uit een groenblauw schoolplein gehaald kan worden.
Hoe kom je nu tot een plein dat klimaatadaptief is, niet alleen mooi en groen is bij aanleg, maar ook in de jaren erna, een fijn buitenlokaal is en beheersbaar in de kosten? Hoe betrek de kinderen van de school bij het onderhoud en waar moet je aan denken bij het opstellen van een onderhouds- en beheerplan?

Door jarenlange ervaring in advies, ontwerp, aanleg en onderhoud krijgt u van Rozemarijn Weges-Pera en Jannemieke Maring een goed beeld over het belang en vooral het voordeel  van wat een goed onderhoudsplan voor u kan opleveren.

Tips and Tricks voor klimaat bestendig schoolplein
Spreker: Eelco Koppelaar
Het ontwerpen van een schoolplein lijkt kinderspel, maar is dat werkelijk het geval? Eelco deelt zijn kennis en ervaring hoe je structuur kan aanbrengen op een schoolplein. Hoe zorg je dat het schoolplein aansluit bij de onderwijsvisie van de school en daarmee als speel- leeromgeving een verlengstuk is van de school. Voor een goed groen blauw schoolplein is geen standaard, maar is afgestemd op de school, het gebouw en de omgeving. Aan de hand van diverse voorbeeldprojecten geeft hij praktische ideeën en mogelijkheden. Hij wil inspiratie bieden om van ieder schoolplein een toekomstbestendig gezond schoolplein is te maken.

Sessieronde 3

Thema - Klimaatadaptatie

Fondsenwerving voor de realisatie van groenblauwe schoolpleinen & de subsidieregeling van Hoogheemraadschap Delfland
Sprekers: Loes Zwenger en Winnie Mekkelholt - van Zanten
Tijdens deze sessie geeft Loes, projectbegeleider en fondsenwerver  van Speels Groen uitleg over hoe het proces (fondsenwerving) eruit ziet en hoe zij dit oppakt als externe fondsenwerver voor groenblauwe schoolpleinen. Daarnaast zal Winnie, projectleider groenblauwe scholen bij het Hoogheemraadschap van Delfland, vertellen over hoe het Hoogheemraadschap bijdraagt aan de realisatie van groenblauwe schoolpleinen en zal zij dieper ingaan op de subsidieregeling.


Thema - Veiligheid

NL Terreinlabel ook voor schoolpleinen
Spreker: Steven Kamerling en Jordi Timmermans
In de pilot van de provincie Gelderland werkt NL Greenlabel aan een verdieping van de NL Terreinlabelmethodiek om groene schoolpleinen breder dan enkel op samenhangende duurzaamheid, zoals biodiversiteit en klimaatbestendigheid, te kunnen beoordelen. Hiervoor heeft NL Greenlabel een addendum aan het NL Terreinlabel toegevoegd om de speel- en leerwaarde te kunnen beoordelen. In deze sessie een toelichting door Steven Kamerling, NL Greenlabel, over wat deze tool inhoudt en wat de eerste inzichten zijn. Provincie Gelderland legt uit waarom zij het interessant vindt om de biodiversiteit op groene schoolpleinen inzichtelijk te maken en hoe zij de uitkomsten in de toekomst gaan gebruiken bij het toekennen van subsidies.


Thema - Veiligheid

Groen spelen, veiligheid en wetgeving
Spreker: Jeroen Bos
Groen spelen is helemaal in maar het is niet altijd even duidelijk wat mag en wat niet. Mag een boomstam neergelegd worden naast een stapel keien? Moet een zandbak gekeurd worden voordat er mee gespeeld mag worden? Moet ik een technisch constructiedossier maken voor een paar stapstenen? Vragen die alle in deze sessie behandeld zullen worden. De antwoorden op de vragen zijn verassend positief. Ook zal een tipje van de sluier van “WAS 2021” worden opgelicht, de nieuwe wetgeving die er aan staat te komen.

Thema - Proces

Het avontuur van de Vuurvogel in het Kroonwijkpark - Samen bereik je meer!
Spreker: Jean Paul Later, Bart Raadschelders en Theo Reesink
Tijdens deze sessie van 30 minuten geeft Jean Paul een korte samenvatting van het proces naar de nieuwbouw van de Vuurvogel en de aanleg van het Kroonwijkpark toe. De highlights van de samenwerking tussen gemeente en school  komen aan de orde. Ook de succesfactoren bij een integraal project zoals dit worden geschetst. In het laatste 10-20 minuten is er gelegenheid tot het beantwoorden van vragen die er zijn.

Thema -  Groen en blauw

Groen, blauw en circulair: transformatie van schoolpleinen in Amsterdam Zuidoost 
Sprekers: Kilian Peschel, Jette Hannaart en Bart Beukenkamp
In Amsterdam Zuidoost zijn twee bestaande schoolpleinen, Basisschool De Achtsprong en Het Klaverblad, vergroend. Naast groene zijn ook blauwe accenten toegevoegd. En de gehele transformatie moest zo circulair mogelijk.  In deze sessie wordt de transformatie van de twee schoolpleinen toegelicht, door uitvoerder KSP uit Lelystad, ontwerper Jette Hannaart, Speelruimte en opdrachtgever Bart Beukenkamp van Pleinplan. Naast ervaringen worden lessen gedeeld en krijg je zicht op hoe je groen en blauw inpast in een circulaire aanpak van een schoolpleintransformatie.  

Hoe pakt Rotterdam de schoolpleinen aan en hoe werkt de subsidieregeling?

Sprekers: Ian Mostert (IVN) en Elijan Bes (Gemeente Rotterdam)

In de Rotterdamse aanpak werken wij aan een nieuwe beweging waarbij schoolpleinen niet van steen zijn maar een rijk speel- en leerlandschap worden. Samen met kinderen, leerkrachten en de buurt wordt gewerkt aan dit proces per school. Het doel is dat intrinsiek gemotiveerde betrokkenen deze omgeving helpen veranderen en gebruiken. Tijdens school met buitenlessen, na school als speelomgeving en als ontmoetingsplaats voor de buurt. En wat ook van belang is dat de omgeving meer groen en minder verharding krijgt. Dit zorgt voor een gezonde buurt en een klimaatbestendige omgeving. Binnen de Rotterdamse aanpak van schoolpleinen is de subsidieregeling zo opgesteld dat de toekenning uitgaat naar de kinderen en de plaats waar deze verandering het hardst nodig is.

Meld je aan 

Terug naar boven